Nieuws

Door Sigrid Goethals op 30 april 2021, over deze onderwerpen: Federale politie, Vlaamse Rand

De grote illegale raves in onder meer Drogenbos en Ruisbroek hebben geleid tot een vraag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Kamerlid Sigrid Goethals (N-VA) vroeg Annelies Verlinden (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken, om de lokale politiezones in de kanaalzone van de Zennevallei te …

Door Sigrid Goethals op 23 april 2021, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“C’est comme ça.” Met die laconieke reactie wuifde Brussels minister van Meertaligheid Sven Gatz (Open VLD) de klacht weg van een Vlaming die op twitter de gebrekkige kennis van het Nederlands bij de Brusselse politie, administraties en ziekenhuizen aan de kaak stelde. Kamerlid Sigrid Goethals is …

Door Theo Francken, Sigrid Goethals op 2 april 2021, over deze onderwerpen: Luchtvaart, Nederlands in de Rand

N-VA-Kamerleden Theo Francken en Sigrid Goethals verzetten zich resoluut tegen een verfransing van de luchthavenpolitie en vragen de federale regering om een doorgedreven actieplan: “Na de splitsing van de unitaire provincie Vlaams-Brabant, de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle …

Blikvangers

  • ringtv - "Luchthaven ligt op Vlaams grondgebied, dus politiekorps moet Nederlandstalig zijn"

  • Toon uw hart en geef bloed!

    Dit jaar ben ik meter voor de bloedactie in Vlaams-Brabant en doe ik graag een warme oproep om mee bloed te gaan geven bij één van de inzamelpunten in uw buurt!
  • Vlaanderen verdient meer respect!

    We gaan de paars-groene regering elk uur en elke dag op de vingers kijken. We gaan hen eraan herinneren waar de grote meerderheid van de Vlamingen wél voor gestemd heeft. ✌️

Facebook