Sigrid Goethals


KAMERLID

Sigrid Goethals (°1968) komt uit het Vlaams-Brabantse Asse en is een trotse moeder van twee dochters en één zoon. In haar vrije tijd trekt ze er graag op uit met haar hond Kroes, een reusachtige sint-bernard, op een van de wandelroutes die haar gemeente rijk is. Samen met een sterke afdeling verdedigt zij de Vlaamse stem in de randgemeente Asse. Ook haar man Gunter is met passie betrokken bij dit lokaal verhaal.

Van apotheker tot politica

Als jonge vrouw studeerde Sigrid farmacie aan de VUB waarna zij later haar eigen apotheek oprichtte in Ganshoren. Als Vlaming actief tussen de mensen in Brussel ondervindt zij op dagelijkse basis wat er leeft onder de bevolking. Hierbij kwam de achtergestelde positie van de Vlaming meer en meer aan de oppervlakte, een jammerlijke evolutie dat ook in Asse onder druk is komen te staan. Ze besloot niet langer aan de zijlijn te blijven staan toen haar gemeente de dorpssfeer is beginnen te ontgroeien en toegaf aan de verstedelijkingsdruk.

Handen uit de mouwen

Sigrid zette haar eerste politieke stappen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 waar ze met haar fractie jammerlijk naar de oppositiebanken werd verwezen. In 2018 koos de Assenaar wel voor verandering met een overtuigende score van 23,2 procent en kon men plaatsnemen in de startblokken om het vastgeroeste lokale beleid een nieuwe richting uit te sturen. Als zelfstandige vrouw met een sterke lokale verankering kreeg zij het schepenambt lokale economie – Vlaams beleid – integratie – participatie – wijkwerking - ontwikkelingssamenwerking toebedeeld. Thema’s die onder een grote verstedelijkingsdruk cruciaal zijn geworden voor elke randgemeente van Brussel.

Het lokaal werk van Sigrid vertaalt zich in een openhartige aanpak naar alle Assenaars die het goed menen. Als schepen gelooft zij in de kracht van verbintenis, het gesprek aangaan met de mensen rondom jou. Sigrid kenmerkt zich met een echte ‘handen uit de mouwen steken’-mentaliteit die ze sinds haar recente eedaflegging naar een hoger niveau wenst te tillen. Ze kent als geen ander Kamerlid de bezorgdheden van de Vlaamse Rand, een thema dat volgens haar ondermaats belicht is gebleven in het Federaal Parlement. We zijn er dan ook ten volle van overtuigd dat zij deze thema’s met veel daadkracht terug prioritair maakt op de beleidsagenda.

- Schepen Lokale economie - Middenstand - Vlaams beleid - Integratie - Participatie, wijk- en dorpszaken - Noord-Zuidwerking te Asse

- Vast lid in commissie Binnenlandse Zaken (civiele veiligheid - politie - ambtenarenzaken) en commissie voor de Naturalisaties.

Medewerkers

Arno De Paepe

Persoonlijke medewerker