Sigrid zetelt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (zittingsperiode 55) als vast lid in:

  • Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken
  • Commissie voor Naturalisaties

Haar parlementaire werkzaamheden concentreren zich rond de geïntegreerde politie, de federale ambtenarij en administratieve vereenvoudiging. 

Recente vragen

Meer Vragen