Parlementair werk

Sigrid zetelt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (zittingsperiode 55) als vast lid in:

  • Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken
  • Commissie voor Naturalisaties

Haar parlementaire werkzaamheden concentreren zich rond de geïntegreerde politie, de federale ambtenarij en administratieve vereenvoudiging. 

Recente vragen

Verderzetting project live enrollment (MV 37357C).

van Sigrid Goethals (06845) aan Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.
55-B116-14-0218-2022202321147

Mobiliteit ambtenaren 2022.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B116-7-0749-2022202320887

De instroom bij de GPI (MV 35183C).

van Sigrid Goethals (06845) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B112-12-1863-2022202320046

De inzet van sociale patrouilles (MV 35456C).

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B112-6-2078-2022202320026

Mogelijkheid voor 112-patiënten om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden (MV 35457C).

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B112-6-2079-2022202320028

Geïntegreerde politie. - In- en uitstroom.

van Sigrid Goethals (06845) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B110-12-1814-2022202319638

Steekincidenten.

van Sigrid Goethals (06845) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B110-12-1815-2022202319639

Vervroegde oppensioenstelling ambtenaren.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B106-6-1935-2022202318832

Disponibiliteit ambtenaren.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B106-7-0644-2022202318830

Mobiliteit ambtenaren.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B106-7-0645-2022202318831