Parlementair werk

Recente vragen

Telewerk en de afslanking van kantoorruimte.

van Sigrid Goethals (06845) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--13-0848-2020202111990

Telewerk en de afslanking van kantoorruimte.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55--4-0736-2020202111990

Telewerk en de afslanking van kantoorruimte.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55--5-0639-2020202111990

Telewerk en de afslanking van kantoorruimte.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55--6-1031-2020202111990

Telewerk en de afslanking van kantoorruimte.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55--7-0326-2020202111990

Telewerk en de afslanking van kantoorruimte.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B066-2-0592-2020202111990

Telewerk en de afslanking van kantoorruimte.

van Sigrid Goethals (06845) aan Eerste Minister
55-B067-1-0139-2020202111990

Telewerk en de afslanking van kantoorruimte.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B067-3-0471-2020202111990

Telewerk en de afslanking van kantoorruimte.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B067-8-0735-2020202111990

Ambtenaren. - Ziekteverzuim.

van Sigrid Goethals (06845) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B061-6-0817-2020202108839