Kandidaat-burgemeester voor Asse!

Door Sigrid Goethals op 19 december 2023, over deze onderwerpen: Asse

Sigrid Goethals zal de lijst trekken voor de N-VA in Asse. Met minder dan een jaar in het verschiet was de tijd rijp voor de Assese afdeling om hun kopvrouw voor te stellen. De ambitie van Goethals is duidelijk “We gaan verder bouwen aan een sterker Asse, als een Vlaamse en groene buffer tegen het uitdijende Brussel. Als kandidaat burgemeester daag ik de zittende burgemeester en de traditionele partijen uit. Ik ga voor een stijlbreuk.

Sigrid is zeker geen onbekende in de gemeente. Als tweede schepen van Asse neemt ze een brede waaier van bevoegdheden op zich gaande van Lokale economie, Vlaams beleid tot Integratie. “Met deze portefeuille kreeg ik de afgelopen jaren de kans om heel wat Assenaren te ontmoeten, elk met hun eigen achtergrond en bezorgdheden. Zo weet je wat echt leeft”, licht Goethals toe.

Goethals zetelt sinds drie jaar ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Als Kamerlid zet ze zich voor onze politiemensen in en rond de hoofdstad. “Onze politiezones in de Vlaamse Rand lijden onder grote personeelstekorten en een structurele onder financiering terwijl ze elke dag te maken krijgen met grootstedelijke problematieken. Allerhande geweld en drugscriminaliteit zijn te vaak dagelijkse kost geworden. Dit kan niet langer zo verder, een veiligere gemeente is onze ambitie”, stelt Goethals.

Vanuit haar bevoegdheid als schepen van Vlaams beleid kreeg Sigrid wel vaker de schijnwerpers op zich. Het Vlaams karakter behoort dan ook tot een van haar stokpaardjes. Denk maar aan de nieuwe bevlagging van de gemeente, Nederlandse campagnes bij zelfstandigen en marktkramers en het versterken van de taalbadklassen. “De Nederlandse taal is de sleutel voor een succesvolle integratie. Vanuit die filosofie moeten we elke nieuwkomer maximaal begeleiden door hen de taal machtig te maken en zo te betrekken in de maatschappij”, besluit ze.

De speerpunten waar er vanuit N-VA verder zal worden gewerkt zijn dan ook Vlaams beleid, een kordaat sociaal beleid en veiligheid in de meest brede zin van het woord. Daar wil Sigrid Goethals volop voor gaan. De Assenaar verdient een kordater en rechtvaardiger beleid.

Goethals zal bij de nationale verkiezingen van 9 juni ook lijstduwer zijn voor het federaal parlement.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is