Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Sigrid Goethals op 16 juni 2022, over deze onderwerpen: Politie

Het Rekenhof voerde een audit uit over de basisopleiding van politie-inspecteurs. Het stelt vast dat er meerdere hiaten zijn in de opleiding van onze nieuwe inspecteurs. Het aantal geslaagde inspecteurs ligt te laag, er is een te groot verschil in opleiding tussen de verschillende politiescholen en …

Door Sigrid Goethals op 31 mei 2022, over deze onderwerpen: Ambtenaren

In een land met veruit het hoogste overheidsbeslag van Europa wil de minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter nog meer geld in de openbare diensten stoppen. Het is een evergreen in dit land: de eeuwige roep om extra mensen en middelen. Maar daar ligt niet zozeer het probleem. België spendeert …

Door Sigrid Goethals op 20 april 2022, over deze onderwerpen: Parlementair werk

De personeelstekorten bij de luchtvaartpolitie van Zaventem bereiken een kritiek punt. Gedurende de Coronapandemie is het personeelsbestand opnieuw aanzienlijk afgeslankt. Zo geraakt vandaag amper 76% van het kader ingevuld en hiermee komt de LPA BruNat onderaan te staan als een van de meest …

Door Sigrid Goethals op 28 maart 2022

Opmerkelijk nieuws uit de Wetstraat. De staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel (MR) zal binnenkort de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) volledig opdoeken en laten integreren in de FOD BOSA, onder toezicht van minister De Sutter (Groen). Dat zegt een wetsontwerp in de maak …

Door Sigrid Goethals op 23 november 2021, over deze onderwerpen: Ambtenaren

Federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) wil de federale ambtenaren een thuiswerkvergoeding van maar liefst 50 euro per maand geven. En dat voor iedereen van de 65.000 federale ambtenaren. “Het geld kan precies écht niet op bij de federale overheid,” reageert Kamerlid Sigrid …

Door Yngvild Ingels, Sigrid Goethals op 18 november 2021, over deze onderwerpen: Politie

Sinds enkele dagen zorgen de acties van de verenigde politievakbonden voor heel wat hinder en frustratie bij de weggebruiker en op de luchthaven. De vakbonden zijn vastberaden door te duwen en de stakingsaanzegging loopt nog tot eind januari 2022. “De burger is nu de dupe van het lakse beleid van …