Uitstel van de beloofde loonsverhoging voor de politie ondanks groot rekruteringsprobleem

Door Sigrid Goethals op 19 oktober 2022, over deze onderwerpen: Parlementair werk


Uitstel van de beloofde loonsverhoging voor de politie ondanks groot rekruteringsprobleem: ‘Regering pleegt woordbreuk en moet dit rechtzetten’. 


Ook de politie kreunt onder aanhoudend personeelstekort. Tal van zones zijn momenteel onderbemand. Volgens de politiebonden kan enkel een loonsverhoging voldoende nieuwe sollicitanten aantrekken. Op 12 juli 2022 bereikte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden daarover met hen een akkoord. Groot was evenwel de consternatie toen bleek dat de benodigde financiering daarvoor niet opgenomen was in de begroting voor volgend jaar. In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken ondervroeg Sigrid Goethals vandaag minister Verlinden over de kwestie. Ze legde meteen ook een motie neer om de regering op te roepen om het afgesloten akkoord integraal te respecteren. We konden haar na afloop strikken voor een gesprek. 


- Sigrid, waarom zijn de politiebonden zo kwaad? 


Sigrid Goethals: “De minister had de bonden een loonsverhoging van 5 % beloofd vanaf 1 januari, maar het geld daarvoor is niet voorzien. De bonden kregen plots te horen dat de verhoging nu gefaseerd zal ingaan in drie schijven, waarvan 45% pas in oktober 2023, 45% in oktober 2024 en 10% in oktober 2025. Dat is woordbreuk en ik kan de woede van de bonden daarover begrijpen. De nood aan rekruten is nu al acuut. Uitstel van de logische remedie daarvoor zal de politiezones niet uit de nood helpen.”


- Hoe is dit kunnen gebeuren? Bijzonder professioneel komt deze manier van werken toch niet over? 

Sigrid Goethals: “Dit is niet de schuld van de minister zelf maar van de hele regering. Ter elfder ure zijn de afgelopen begrotingsgesprekken mislukt. De PS en de Groenen wilden niets horen over de perequatie van ambtenarenpensioenen, waarop de liberalen op hun beurt een verhoging van de effectentaks verhinderden. Als gevolg daarvan was er onvoldoende budgettaire ruimte om de afgesproken loonsverhoging voor de politie integraal te financieren. Aan zulke politieke spelletjes hebben de politiemensen uiteraard geen enkele boodschap. De regering pleegt hier woordbreuk en moet dit rechtzetten.”
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is