Sigrid verzet zich tegen sluiting spooroverwegen

Door Sigrid Goethals op 28 mei 2021, over deze onderwerpen: Asse, Parlementair werk

Spoorwegbeheerder Infrabel wil alle overwegen in Asse afsluiten en dat is niet naar de zin van schepen en Kamerlid Sigrid Goethals (N-VA). Daarom dient ze een wetsvoorstel in waardoor gemeenten meer inspraak moeten krijgen in de plannen van Infrabel. Volgens Goethals zal specifiek het sluiten van de overweg aan het station nefast zijn voor de handelaars in de buurt. Nochtans heeft de gemeente Asse al jaren een akkoord met Infrabel over het sluiten van de overwegen.

“De spoorwegovergang aan het station in Asse is een belangrijke doorgang voor het verkeer naar onze gemeente,” steekt Goethals van wal. “Mocht deze spooroverweg gesloten worden is dat bovendien een probleem voor de handelszaken in de buurt. Zij zouden dan in een doodlopende straat gevestigd zijn.”

Meer inspraak

Met het ingediende wetsvoorstel wil Goethals de rol van Infrabel én van de lokale besturen beter omlijnen. “Niet alleen zal de gemeente zo meer inspraak krijgen in de plannen van de spoorwegbeheerder, er zal ook een openbaar onderzoek vereist zijn. Zo kunnen de lokale bevolking en de handelaars beter participeren,” licht ze toe. De ambitie van Goethals reikt dan ook verder dan haar thuishaven Asse. “Alle gemeenten hebben te weinig inspraak hierin.” Wat de kwestie in Asse betreft, spreekt ze dan ook uit eigen naam en niet namens het schepencollege.

Er is in Asse al jaren een akkoord met Infrabel over het sluiten van de overwegen. Maar die dateren van een vorige legislatuur, toen N-VA nog in de oppositie zat. De partij stemde toen ook al tegen de afschaffing, huidig coalitiepartner CD&V stemde toen voor. Voorwaarde was en is wel dat eerst de herinrichting van de Rondweg gerealiseerd wordt.

Bron: http://ringtv.be

Het interview vindt u terug op https://www.ringtv.be/nieuws/schepen-asse-verzet-zich-tegen-sluiting-spooroverwegen

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is