Politieopleiding laat te wensen over

Door Sigrid Goethals op 16 juni 2022, over deze onderwerpen: Politie
Sigrid Goethals

Het Rekenhof voerde een audit uit over de basisopleiding van politie-inspecteurs. Het stelt vast dat er meerdere hiaten zijn in de opleiding van onze nieuwe inspecteurs. Het aantal geslaagde inspecteurs ligt te laag, er is een te groot verschil in opleiding tussen de verschillende politiescholen en er is geen duidelijk zicht op het werkingsbudget. Kamerlid Sigrid Goethals dringt aan op een langetermijnvisie.

“De minister van Binnenlandse Zaken verklaarde meermaals dat selectie, aanwerving en opleiding van politiediensten belangrijke punten voor haar vormen. Maar naast een versnelde selectieprocedure heeft ze nog niet veel concreets gerealiseerd. Het Rekenhof geeft onder meer terechte commentaar op de inhoud van de opleiding: de competenties die vandaag worden getest dateren nog van 2015.

Inhoud lessen niet aangepast sinds 2017

“Wat een politie-inspecteur moet kennen of kunnen, is anno 2022 niet meer hetzelfde als in 2015. In 2017 werden daaromtrent zelfs enquêtes gehouden bij de politie maar de inhoud van de lessen werd tot op heden niet aangepast”, stelt Kamerlid Sigrid Goethals vast.

Grote verschillen per school

Het Rekenhof wijst tevens op de grote verschillen in de inhoud van de opleidingsmodules tussen de politiescholen. Ook worden kandidaten anders geëvalueerd afhankelijk van de school. “Dat kandidaten anders gequoteerd worden in school A dan in school B, is oneerlijk en onaanvaardbaar. Men zou een centrale instantie moeten instellen die de praktijken homogeniseert en de kwaliteit van de hele opleiding waarborgt”, aldus Sigrid Goethals. 

Geen duidelijk werkingsbudget

Het Rekenhof stelt ook dat de scholen geen duidelijk zicht hebben op hun werkingsbudget omdat de federale tussenkomst hier elk jaar voor verschilt en werkt met een 17 jaar oude verdeelsleutel. Zonder duidelijk werkingsbudget, is het natuurlijk moeilijk voor de scholen om plannen voor het werkingsjaar te maken.

Langetermijnvisie gevraagd

“Het rapport van het Rekenhof raakt belangrijke zaken aan met betrekking tot de opleiding van de politie, zaken waarmee de minister zeker aan de slag dient te gaan. Enkel het uitwerken van een versnelde selectieprocedure zal daarbij niet volstaan, de minister moet verder gaan dan dat. We hebben dringend nood aan een langetermijnvisie voor de opleiding van onze politiemensen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is