Paars-groene regering verfranst luchthavenpolitie Zaventem

Door Theo Francken, Sigrid Goethals op 8 januari 2021, over deze onderwerpen: Luchtvaart, Nederlands in de Rand
Brussels Airport

De federale regering wil een Franstalige politie-eenheid opzetten in de luchthaven van Zaventem, inclusief een hoger kader van Franstalige officieren. “Onaanvaardbaar”, zeggen Kamerleden Theo Francken en Sigrid Goethals. “Dit smijt ons twintig jaar terug in onze Vlaams-Brabantse ontvoogding. De N-VA zal dit bestrijden.”

Tweetaligheid zal achteruitgaan

De plannen zijn helder. Na het vakbondsakkoord wil men van de federale politiedienst LPA BRUNAT (Zaventem) van de luchtvaartpolitie een tweetalige dienst maken. Men wil niet enkel een Franstalige afdeling op Zaventem, maar ook een hoger kader van Franstalige officieren op zetten. Compleet onaanvaardbaar en in decennia niet gebeurd,  zeggen Theo Francken en Sigrid Goethals. “De luchthaven ligt in Zaventem, een eentalige Vlaamse gemeente. Het is dus logisch dat men bij de aanwervingen op zoek gaat naar Nederlandstaligen die bij contact met het publiek dan wel andere talen kunnen spreken”, stelt Sigrid Goethals. “De aanwerving van een Franstalige eenheid is onaanvaardbaar naar de Vlaamse Rand toe. Door de luchthavenpolitie te verfransen zal de tweetaligheid van de politie in Zaventem achteruitgaan, niet vooruitgaan. Het geeft ook de indruk dat de verfransing zich onverstoord kan verderzetten.”

Alleen Frans

Zaventem is de  grootste economische hub in Vlaams-Brabant en de belangrijkste tewerkstellingsplaats, vervolgt Kamerlid Goethals. “Nu de economie een stevige knauw krijgt door de coronacrisis is het essentieel dat Nederlandstaligen de luchtvaartpolitie versterken. De Nederlandstalige agenten kunnen hun kennis van het Frans en eventueel andere talen bewijzen zodat de dienstverlening niet in het gedrang komt. Bij veel Franstalige agenten is al jaren één ding duidelijk: Frans is Frans alleen.”

Luchthaven ligt in Vlaanderen

Brussels Airport is de Belgische recuperatie van de luchthaven van Zaventem. De luchthaven ligt integraal in Vlaanderen en op het grondgebied van het Vlaams Gewest, maar is wel de nationale luchthaven. Dat zorgt geregeld voor wrevel in de Vlaamse Rand. “Vliegroutes en de bijhorende overlast mogen wel over Vlaanderen komen, maar de lusten zijn voor Brussel. Een tweetalige luchthaven is ondenkbaar”, stelt Kamerlid Goethals.

20 jaar terug in de tijd

De laatste keer dat Franstalige politiemensen werden afgedeeld naar Zaventem was in 1998 naar aanleiding van de crisis over de dood van Semira Adamu. Maar nu is er geen enkele urgentie, menen Goethals en Francken. “Het is in decennia niet zo kalm op Zaventem. En nu wil men niet enkel verfransen, men wil er zelfs een Franstalig officierenkader opzetten. No way. Jan Jambon hield dit als minister van Binnenlandse Zaken jarenlang tegen, paars-groen en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden keuren dit nu goed. Onbegrijpelijk. Sinds 1998 is de unitaire provincie Brabant gesplitst, is B-H-V gesplitst, is het gerechtelijk arrondissement gesplitst, is een eigen parket Halle-Vilvoorde opgericht en nu gaan we de grootste politie-eenheid in Vlaams-Brabant tweetalig maken. Dit smijt ons twintig jaar terug in onze Vlaams-Brabantse ontvoogding. Onaanvaardbaar. De N-VA zal dit bestrijden”, besluiten Sigrid Goethals en Theo Francken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is