N-VA wil administratieve vereenvoudiging weg bij Mathieu Michel

Door Sigrid Goethals op 4 oktober 2022
Sigrid Goethals

De federale regering bespreekt in de commissie Binnenlandse Zaken het voorstel om de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) af te schaffen en de werkzaamheden te integreren in de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Dat is een gevolg van de Redesign uit 2015 van toenmalig minister Steven Vandeput. “De N-VA vindt dat de bevoegdheid Administratieve Vereenvoudiging (AV) best mee wordt overgeheveld van staatssecretaris Michel naar minister De Sutter. Michel doet amper iets met zijn bevoegdheid en de regering moet dringend een tandje bijsteken om de doelstellingen uit het regeerakkoord op vlak van administratieve vereenvoudiging te halen”, stelt Kamerlid Sigrid Goethals.

“Het is goed dat de regering de hervormingen en centralisatie voortzet die Steven Vandeput heeft opgezet. Met de oprichting van de FOD BOSA heeft de vorige regering-Michel besloten de gemeenschappelijke ondersteunende processen te integreren en te verbeteren. Dit om de versnippering tegen te gaan, de efficiëntie van de federale administraties te verhogen en de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren”, gaat Goethals verder.

Bevoegdheid moet verhuizen

De N-VA is van mening dat de bevoegdheid Administratieve Vereenvoudiging (AV) best mee wordt overgeheveld van staatssecretaris Michel naar minister De Sutter. “Michel doet gewoon amper iets met zijn bevoegdheid.  De realisaties van de DAV zijn sinds zijn aantreden heel pover”, merkt Goethals op. “Bovendien is het beter de minister bevoegd voor de FOD Bosa ook bevoegd te maken voor de nieuwe opdracht van de FOD Bosa. Een versnippering van bevoegdheden staat evenzeer een efficiënt en effectief beleid in de weg. De politieke verantwoordelijkheid mee verhuizen kan het beleid alleen maar ten goede komen.”

Regering moet dringend tandje bijsteken

Aan het huidige tempo zal de regering haar doelstellingen niet halen. “Wij denken in de eerste plaats aan het verlagen van de administratieve lasten met 30 procent. Burgers en ondernemingen worden nog té vaak geconfronteerd met administratieve onduidelijkheden en rompslomp. Dat brengt terechte frustraties en onbegrip met zich mee en de competitiviteit van ons land stagneert in vergelijking met vergelijkbare landen.”

“Het was bovendien de bedoeling om elke bijkomende administratieve last te compenseren met een administratieve vereenvoudiging. Die doelstellingen blijven ook nog steeds dode letter. De regering moet dringend een tandje bijsteken en echt werk maken van administratieve vereenvoudiging”, besluit Sigrid Goethals.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is