N-VA verzet zich tegen verfransing luchthavenpolitie en vraagt de federale regering om een doorgedreven actieplan

Door Theo Francken, Sigrid Goethals op 2 april 2021, over deze onderwerpen: Luchtvaart, Nederlands in de Rand
Brussels Airport

N-VA-Kamerleden Theo Francken en Sigrid Goethals verzetten zich resoluut tegen een verfransing van de luchthavenpolitie en vragen de federale regering om een doorgedreven actieplan: “Na de splitsing van de unitaire provincie Vlaams-Brabant, de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde alsook het gerechtelijk arrondissement en de oprichting van een eigen parket in Halle-Vilvoorde, zou een verfransing van de luchthavenpolitie ons vele decennia terugwerpen in de tijd.” 

Franstalige agenten

Er heerst een groot tekort aan politieagenten, en dan vooral in Vlaanderen. Om die reden zou de leiding van de federale politie begin dit jaar geopperd hebben om op de luchthaven van Zaventem, in ééntalig Nederlands gebied, Franstalige agenten in te zetten. “Er zou een akkoord komen om een Franstalige politie-eenheid op te zetten op de luchthaven, gelegen in een eentalige Vlaamse gemeente. Los van heel wat juridische en praktische problemen is dit voorstel tot verfransing van de Vlaamse Rand totaal onaanvaardbaar”, zegt Theo Francken.

Sigrid Goethals stelt dat de aanwervingen voor de luchtvaartpolitie zich uitsluitend moeten richten op Nederlandstaligen. “De precedentwaarde van het aanstellen van Nederlandsonkundig politiepersoneel wegens het niet ingevuld raken van vacatures, is voor ons in de Vlaamse Rand zeer ingrijpend. Waarom zouden kinderverzorgers, postbodes of loketbedienden dan nog voldoende Nederlands moeten kunnen indien het bij agenten ook geen vereiste is? Ook voor die jobs zijn er namelijk tekorten.”

Nood aan actie

De Vlaams-Brabantse Kamerleden zullen echter geen politiek akkoord hierover afwachten en sturen een signaal uit naar de paars-groene regering. “Zij dienen dringend actie te ondernemen om de wervingsreserve aan te vullen en het beroep van Nederlandstalige agent bij de luchthavenpolitie aantrekkelijker te maken”, zegt Francken. “De luchthaven van Zaventem is als grootste economische hub van onze provincie een veelzijdige, boeiende werkomgeving met specifieke veiligheidsuitdagingen. De saaie perceptie die je soms hoort, is onterecht.”

“De oplossing is daarbij tweeledig”, stelt Goethals. “Doorgedreven promocampagnes in combinatie met fors meer middelen moet onze luchthavenpolitie meer ademruimte bieden. Een financiële injectie moet integraal gaan naar de beloofde investeringen en premies voor onze agenten. Zo’n specifieke BRUNAT-premie, bijvoorbeeld, zou verantwoord zijn als je denkt aan alle veiligheidsuitdagingen die er sinds de aanslagen op Zaventem vijf jaar geleden zijn bijgekomen.”

Schot in de zaak

De N-VA-Kamerleden drukken zich hoopvol uit na het recente nieuws over een nieuw politiegebouw op Zaventem. “Dit dossier is plots in een stroomversnelling gekomen en betekent een eerste belangrijke stap in de opwaardering van de luchthavenpolitie. Gisteren nam de Kamer van Volksvertegenwoordigers onze resolutie in overweging waarin wij de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden sterk aanbevelen om werk te maken van een Nederlandstalige versterking van de luchthavenpolitie te Zaventem en duidelijk ‘neen’ te zeggen aan de verfransingsplannen. Na de splitsing van de unitaire provincie Vlaams-Brabant, de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde alsook het gerechtelijk arrondissement en de oprichting van een eigen parket in Halle-Vilvoorde, zou een verfransing van de luchthavenpolitie ons vele decennia terugwerpen in de tijd. Dat is onaanvaardbaar”, besluiten Francken en Goethals. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is