Drie oplossingen voor wachtrijen op de luchthaven van Zaventem.

Door Sigrid Goethals op 30 juni 2023, over deze onderwerpen: Parlementair werk

De zomer staat voor de deur en opnieuw  duiken er lange wachtrijen op in de luchthaven van Zaventem. De oorzaken van de ellende zijn al jaren dezelfde. Er zijn te weinig grenscontroleurs, ze zijn afwezig en de technologie laat vaak afweten. Die factoren spelen op elkaar in. “Om de problemen op te lossen, zijn er dan ook verschillende oplossingen noodzakelijk” merkt Sigrid Goethals op. “Het structureel personeelstekort en het absenteïsme moet worden aangepakt. Er moet goed functionerende technologie worden geïnstalleerd. En er kan worden samengewerkt met de private sector”.

Bij de luchthavenpolitie is er een structureel probleem van niet-ingevulde vacatures, groot absenteïsme en een groot personeelsverloop. De instroom van politiemensen op de luchthaven blijft heel laag, ondanks eerdere initiatieven. “Minister De Crem beloofde budgetten voor 100 aanwervingen, maar dat leverde slechts 3 kandidaten op. Dat geld werd dan voor iets anders gebruikt. Het jaar nadien werd het niet meer opnieuw vrijgemaakt” aldus Goethals. “Om personeel te kunnen vinden, moeten ze die vacatures blijven openzetten. Maar op vandaag staan geen vacatures bij de luchtvaartpolitie open. Op de site jobpol.be staat wel dat er een infosessie is op de luchthaven op 4 juli 2023, maar inschrijven via de site lukt niet (meer). Zo gaat het niet lukken natuurlijk.”Minister Verlinden heeft verschillende dure promotiecampagnes op touw gezet echter zonder veel resultaat.

De federale politie heeft begin deze maand 14 Franstalige mensen uit de federale reserve naar de nationale luchthaven gedetacheerd. Het gaat om pas afgestudeerde inspecteurs die nu worden opgeleid om ze tijdelijk te kunnen inzetten als grenscontroleur. “Dat is niet alleen een druppel op een hete plaat, maar gewoon te laat. Die zouden aan het begin van de zomer inzetbaar moeten zijn.”

Daarnaast zijn er problemen met de e-gates. Begin deze week vielen vier van de twaalf automatische paspoortcontrolepoortjes uit. “Om de steeds groter wordende stroom van reizigers te verwerken, kunnen e-gates het grenscontroleproces automatiseren. Een geautomatiseerd proces is zeker een deel van de oplossing. Technologie en innovatie kunnen capaciteitstekorten opvangen. Maar dan moeten die natuurlijk werken.”

Er moet ook beter worden samengewerkt met de private veiligheidssector. “De private sector kan een dienst verlenen waarbij een groep zeer goed opgeleide en gespecialiseerde veiligheidsagenten ingezet kan worden met  perfecte inzichten in het ontdekken van vervalste documenten. De opleiding kan worden georganiseerd in samenwerking met de federale politie. De gespecialiseerde bewakingsagenten kunnen hun taak uitvoeren onder de leiding van de luchtvaartpolitie. De luchtvaartpolitie moet wel steeds aanwezig zijn bij de controle, maar de eerste check kan gebeuren door de private sector” besluit Goethals.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is