“Acties politievakbonden zijn gevolg van het lakse beleid van minister Verlinden”

Door Yngvild Ingels, Sigrid Goethals op 18 november 2021, over deze onderwerpen: Politie
2 politieagenten

Sinds enkele dagen zorgen de acties van de verenigde politievakbonden voor heel wat hinder en frustratie bij de weggebruiker en op de luchthaven. De vakbonden zijn vastberaden door te duwen en de stakingsaanzegging loopt nog tot eind januari 2022. “De burger is nu de dupe van het lakse beleid van minister Verlinden. Ze moet dan ook zo snel mogelijk een sterk en duidelijk signaal geven”, zeggen Kamerleden Yngvild Ingels en Sigrid Goethals. 

De loonbarema’s van de geïntegreerde politie zijn in 20 jaar niet meer aangepast, enkel geïndexeerd, en dat in tegelstelling tot de barema’s van het openbaar ambt. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon kwam eerder al tot een akkoord om de kloof wat te dichten met drie procent opslag en maaltijdcheques. 

Minister Verlinden voorziet geen extra middelen

Maar de stappen in de goede richting stopten bij federaal minister Annelies Verlinden (CD&V). Op een vraag van N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels antwoordde ze namelijk dat ze geen extra middelen zou voorzien voor toekomstige loonaanpassingen. “Tijdens de onderhandelingen zou minister Verlinden dan toch een opslag van 35 euro netto per maand hebben voorgesteld, wat ze vervolgens weer ontkende. Dat leidde tot een vertrouwensbreuk met de vakbonden die telkens de boodschap kregen dat ze moesten wachten tot het volgende begrotingsconclaaf. Met alle gevolgen van dien”, zegt Yngvild Ingels. 

Beloofde 100 miljoen is in rook opgegaan

Een ander element is de tijdelijke NAVAP-regeling (vervroegd pensioen) van 2016, die er kwam in afwachting van een algemeen kader voor zware beroepen. Die moet volgens de begrotingsnotificaties tegen 2023 uitdoven zodat er een nieuw systeem komt vanuit de politie. De belofte van minister Verlinden om tegen de begrotingscontrole van maart 2021 een oplossing voor te stellen, bleef echter ook uit. “Bovendien konden we in de recente begroting lezen dat de veiligheidsdiensten, waaronder de federale politie, 1,11 procent van hun middelen zullen verliezen in 2022. De 100 miljoen extra voor de federale politie die in het begin van de legislatuur werd beloofd, is dus in rook opgegaan”, voegt Sigrid Goethals toe, “Er worden dus ook geen middelen voorzien voor een verhoging van de lonen of voor de NAVAP-regeling.”

Nood aan een sterk signaal

“Om een einde te maken aan de politieacties zal er dus een sterk en duidelijk signaal moeten komen van minister Verlinden. Want de hinder die de burger ondervindt, is een gevolg van háár laks beleid. Zij lijkt echter niet van plan om haar telefoon te nemen om opnieuw rond de tafel te komen zitten”, besluiten Ingels en Goethals.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is